foto1
Naujoji gatvė
foto1
Alytaus panorama
foto1
Miesto fontanas
foto1
Alytaus piliakalnis
foto1
Miesto rotušė
Alytaus miesto vietos veiklos grupė Įm. k. 304045184 Rotušės a. 4, Alytus el. paštas info@alytusvvg.lt

Alytus VVG

Alytaus miesto vietos veiklos grupė

kuriame lt ateiti smallAlytaus miesto vietos plėtros strategija skirta įgyvendinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, prisidedančią prie socialinės integracijos didinimo, nedarbo mažinimo, darbingų neaktyvių asmenų užimtumo didinimo ir verslumo gebėjimų skatinimo. Siekdama spręsti minėtas problemas bei prisidėti prie Alytaus miesto socialinės integracijos didinimo, Alytaus miesto vietos veiklos grupė parengė Alytaus miesto vietos plėtros strategiją. Į strategijos rengimą buvo įtrauktos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo ir vietos valdžios sektorių atstovai, seniūnaičiai, siekiant užtikrinti integruotus ir novatoriškus veiksmus. Strategijos rengimas užtikrino ir principo ,,iš apačios į viršų“ įgyvendinimą, leido atskleisti Alytaus miesto gyventojų problemas bei galimus sprendimo būdus, geriausiai prisidedančius prie gyventojų socialinės integracijos didinimo ir socialinės atskirties mažinimo. Parengtas veiksmų planas, iškelti tikslai ir uždaviniai yra nukreipti į darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo didinimą bei verslumo gebėjimų vystymą.

Siekdami užtikrinti miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir savivaldybės bendradarbiavimą, veikdami kartu, kviečiame alytiškius spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas. Parengtoje Alytaus miesto vietos plėtros strategijoje atsižvelgta į miesto bendruomenės poreikius, mažinant socialinę atskirtį, skurdą, didinant įsidarbinimo galimybes, skatinant užimtumą.

Strategijoje numatytos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui skatinti. Tai – įvairios psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos; pagalba namuose; savanorių bei bendruomenės narių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai; informacijos sklaida tikslinių grupių asmenims apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas ir tarpininkavimas teikiant šias paslaugas; pagalba namuose; savipagalbos grupių steigimas ir kt.; kūryba paremta bendruomenės narių, menininkų ir kultūros institucijų partnerystė – sprendžiamos iš anksto identifikuotos socialinės problemos. Taip pat veikla, padedanti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių – jų įtraukimas į visuomeninę veiklą (įskaitant neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą, savanorystę) ir tarpininkavimas dėl įdarbinimo (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiu verslu ir vietos valdžia). Remiama bus ir neformali verslumą skatinanti iniciatyva (pvz.: mentorystė, tarpininkavimas, besikuriančio verslo ar individualią veiklą pradedančių asmenų konsultavimas), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis).

20151217 110416Gruodžio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje pristatytos planuojamos įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai" ir „54+". Renginyje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė, Socialinės paramos, Vaiko teisių apsaugos skyrių valstybės tarnautojai, savivaldybei pavaldžių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Siekdami užtikrinti miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir savivaldybės bendradarbiavimą, veikdami kartu, kviečiame alytiškius spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas. Parengtoje Alytaus miesto vietos plėtros strategijoje atsižvelgta į miesto bendruomenės poreikius, mažinant socialinę atskirtį, skurdą, didinant įsidarbinimo galimybes, skatinant užimtumą.

kuriame lt ateiti smallSiekdami užtikrinti miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų ir savivaldybės bendradarbiavimą, veikdami kartu, kviečiame alytiškius spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas. Alytaus miesto vietos plėtros strategijoje bus atsižvelgta į miesto bendruomenės poreikius mažinti socialinę atskirtį, skurdą, didinti įsidarbinimo galimybes, skatinti užimtumą.
Strategijoje turi būti numatyta veikla, skirta socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui skatinti. Tai įvairios psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos: pagalba namuose, savanorių bei bendruomenės narių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai; informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas sklaida tikslinių grupių asmenims ir tarpininkavimas šias teikiant; pagalba namuose; savigalbos grupių steigimas ir kt.; kūryba paremta bendruomenės narių, menininkų ir kultūros institucijų partnerystė – sprendžiamos iš anksto identifikuotos socialinės problemos. Taip pat veikla, padedanti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių – jų įtraukimas į visuomeninę veiklą (įskaitant neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą, savanorystę) ir tarpininkavimas dėl įdarbinimo (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiu verslu ir vietos valdžia). Bus remiama ir neformali verslumą skatinanti iniciatyva (pvz.: mentorystė, tarpininkavimas, besikuriančio verslo ar individualią veiklą pradedančių asmenų konsultavimas), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis).

AlytusSuskirstyti Alytaus miestą į seniūnaitijas – tokį sprendimą 2015 m. vasario 26 d. priėmė Alytaus miesto savivaldybės taryba. Alytaus mieste bus 14 seniūnaitijų: Alyčio, Dainavos, Domantonių, Jotvingių, Jurgiškių, Likiškių, Medelyno, Panemunės, Putinų, Senamiesčio, Stoties, Ulonų, Vidzgirio ir Volungės.

Dabar naršo

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Kalendorius

Gruodis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Prisijungimas