Alytaus miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategiją. 

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. rugsėjo 09 d. 10.00 val. iki 2019 m. spalio 14 d. 11.00 val., vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

es

Alytaus miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategiją, finansavimo, pagal šiuos veiksmus:

2.1.1. Meninės krypties neformalus profesinis mokymas ir praktinių įgūdžių įgijimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems miesto gyventojams;

2.1.2. Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą;

2.1.3. Neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą) neaktyviems ir darbingiems asmenims skatinant savanorišką veiklą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus;

2.2.1. Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos, verslumo gebėjimų skatinimas ir ugdymas;

2.2.2. Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių ugdymą;

2.2.3. Jaunų darbingų neaktyvių asmenų verslumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant savanorišką veiklą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus;

2.2.4. Konsultacinė pagalba (verslo plano, pardavimų ir rinkodaros strategijos parengimas, kainodaros parengimas, viešinimo kompanijos plano sudarymas) ir darbinių priemonių įsigijimas verslo iniciatyvai paremti neaktyviems darbingiems asmenims, asmenims, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, labai smulkų ir smulkų verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems asmenims;

2.2.5. Smulkaus ir itin smulkaus naujai įsikūrusio verslo ir (ar) savarankišką veiklą pradėjusių asmenų bei besirengiančių pradėti verslą ar savarankišką veiklą gyventojų verslumo mokymai kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus;

2.2.6. Kūrybinių industrijų (informacinės technologijos, dizainas, reklama, video, menai, fotografavimas ir kita) mamoms ir/ar tėčiams, išleistiems vaiko auginimo atostogų iki 3 metų, įgyvendinimas per naujo verslo kūrimą.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. rugsėjo 09 d. 10.00 val. iki 2019 m. spalio 14 d. 11.00 val., vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti Alytaus miesto VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime nurodytu VVG adresu: Jaunimo g. 3, Alytus. Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2019 m. spalio 14 d. datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

Pareiškėjas gali teikti vienam veiksmui tik vieną projektinį pasiūlymą.

Parsisiųsti pasiūlymo formą galite čia

Mokymai projektinio pasiūlymo pildymui vyks 2019 m. rugsėjo 27 d., adresu Jaunimo g. 3, 2 aukšto Mokymų erdvėje, pradžia 14.00 val.

Konsultacijas ir detalesnę informaciją teikia Alytaus VVG administracijos direktorė Loreta Trainavičienė, tel. 8 687 51396, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., adresas Jaunimo g. 3.

Konsultacijos projektinių pasiūlymų pildymo klausimais teikiamos rugsėjo 16 d. - spalio 07 d., darbo dienomis nuo 13 iki 16 val.

Susiję dokumentai:

  1. Alytaus miesto vietos veiklos grupės Alytaus miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 28 d. protokolu Nr. 2;
  2. Alytaus miesto vietos plėtros strategija, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-334;
  3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977;
  4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Visi aukščiau išvardinti dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.alytusvvg.lt