Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016-06-29 įsakymu Nr. 1V-468, parengta ir patvirtinta Alytaus miesto VVG strategija yra įtraukta į rezervinį sąrašą. Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius susitikęs su vidaus reikalų ministerijos viceministru domėjosi galimybe Alytaus miesto VVG strategiją iš rezervinio sąrašo perkelti į finansuojamų strategijų sąrašą. Meras buvo informuotas, kad artimiausiu metu bus prašoma vyriausybės skirti papildomas lėšas rezerviniame sąraše numatytų strategijų įgyvendinimui. Todėl reikia laukti, o tuo tarpu bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas planuojama dalinai remti iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų. Alytaus miesto VVG teikia konsultacijas rengiant projektus, todėl strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimui bus ieškoma ir kitų finansavimo šaltinių.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės informacija