Strategija pristatyta renginyje „Inovatyvumo ugdymo erdvės“

NVO RENGINYS 4Kaip bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje stiprinti ir efektyvinti veiklas, keistis informacija ir patirtimi, rengti bendrus projektus, didinti organizacijų žinomumą, skatinti partnerystę, bet neprarasti  savarankiškumo ir nepriklausomybės, diskutavo Alytaus regiono viešųjų įstaigų, bendruomenių, asociacijų darbuotojai ir savanoriai, Alytaus miesto vietos veiklos grupės atstovai, susirinkę į  renginį „Inovatyvumo ugdymo erdvės“, kurį organizavo viešoji įstaiga Alytaus nevyriausybinių organizacijų informacijos centras. Šiandien nevyriausybinės organizacijos (NVO) privalo dirbti racionaliai ir ekonomiškai efektyviai, kaip ir komercinių paslaugų teikėjams, joms taikomi tie patys reikalavimai ir standartai, todėl natūralus ir pagrįstas darbuotojų siekis mokytis ir  mokyti savanorius, ugdytis gebėjimus ir kompetencijas. Alytaus miesto VVG administracijos direktorė Sonata Dumbliauskienė skaitydama pranešimą tema „Alytaus miesto vietos plėtros strategija – galimybės NVO“, susitikimo dalyviams pristatė parengtą Alytaus miesto vietos plėtros  strategiją, jos tikslus, uždavinius ir priemones, pakvietė miesto NVO aktyviai dalyvauti teikiant projektus strategijai įgyvendinti.

You have no rights to post comments