Alytaus miesto vietos veiklos grupės direktorė balandžio 13-14 dienomis dalyvavo trečiajame Socialinio verslo forume Vilniuje. Socialinis verslas yra veiksmingas ekonomikos skatinimo įrankis, kuris suteikia nevaržomą galimybę įgyvendinti įvairiausias idėjas. Auganti socialinio verslo svarba, palaipsniui atsirandančios naujos galimybės socialiniam verslui kurti, skatina spręsti ir socialines problemas. Darbo grupėje “Miestų VVG kaip įrankis socialinių verslų kūrimui” buvo pristatyta parengta ir Vidaus reikalų ministerijos vertinimui pateikta Alytaus miesto vietos plėtros strategija.

Su forumo dalyviais diskutuotos strategijoje numatytos priemonės skirtos socialinio verslo plėtrai. Balandžio 15 dieną vykusiose SPRINT Alytus Socialinio verslo dirbtuvėse Sonata Dumbliauskienė taip pat pristatė Alytaus VVG strategijoje numatytas priemones, skirtas socialinio verslo kūrimui ir naujoms iniciatyvoms įgyvendinti. Alytaus miesto gimnazistai dirbtuvėse sukūrė penkias socialinio verslo idėjas skirtas aktyviam jaunimo užimtumui, rizikos šeimų būstų apsaugai, vienišų žmonių socializacijos problemoms spręsti. Socialinis verslas – tai multifunkcinis verslo įrankis, kuriuo galima spręsti socialines problemas Alytaus mieste, kaip pavyzdys senųjų amatų ir tautodailės neformalus švietimas ir verslumo gebėjimų ugdymas integruojant neįgaliuosius ir kitus socialinę atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką savarankiškos veiklos kontekste; jaunų darbingų neaktyvių asmenų verslumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant savanorišką veiklą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus; atokvėpio paslaugų teikimas sutrikusio intelekto šeimos narius turinčioms šeimoms tarpininkaujant ir informuojant tokias šeimas; kūrybinių industrijų (informacinės technologijos, dizainas, reklama, video, menai, fotografavimas ir kita) mamoms (ar tėčiams), esančioms (esantiems) vaiko auginimo atostogose iki 3 metų skatinimas ir įgyvendinimas.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės informacija