foto1
Naujoji gatvė
foto1
Alytaus panorama
foto1
Miesto fontanas
foto1
Alytaus piliakalnis
foto1
Miesto rotušė
Alytaus miesto vietos veiklos grupė Įm. k. 304045184 Rotušės a. 4, Alytus el. paštas info@alytusvvg.lt

Alytus VVG

Alytaus miesto vietos veiklos grupė

es

Alytuje pradėtas vykdyti projektas "Pagalbos sau per pagalbą kitiems paslaugų teikimas", skirtas įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategiją. Projekto tikslas - teikti socialines paslaugas, kurios prisidėtų prie atskirtį patiriančių darbingų asmenų psichoemocinės būklės pagerinimo.

es

VšĮ „Gerumo skraistė“ vykdo projektą “Pagalba į namus ir asmeninis asistentas negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims“, skirą įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategiją. Nuo 2019 m.  gruodžio mėn. teikiamos pagalbos į namus ir asmeninio asistento paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti kompleksinį paslaugų teikimą tikslinei grupei, sudarant asmeniui sąlygas gauti pagalbą ir padėti jam būti savarankiškesniam asmens higienos, mitybos, judumo, socialinių santykių veiklose.

Informuojame, jog mokymai projektinio pasiūlymo pildymui turėję įvykti 2019 m. rugsėjo 18 d., adresu Jaunimo g. 3, 2 aukšto Mokymų erdvėje, yra nukeliami į rugsėjo 27 d. Informaciją sekite www.alytusvvg.lt

2019-11-29 įvyko visuotinis Alytaus miesto vietos veiklos grupės susirinkimas, kurio metu buvo renkama asociacijos valdyba ir valdybos pirmininkas. Susirinkimo metu patvirtinta iš 9 narių sudaryta valdyba, kurią sudaro atstovai iš savivaldybės, verslo ir nevyriausybinių organizacijų. Valdybos pirmininke išrinkta Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. 

Alytaus miesto vietos veiklos grupė nuo šių metų vasario 1 dienos pradeda įgyvendinti Europos Socialinio fondų lėšomis finansuojamą projektą Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas”. Projekto tikslas - sudaryti palankias sąlygas Alytaus miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Projekto uždavinys - įgyvendinti Alytaus miesto vietos plėtros strategijoje numatytus veiksmus. Pagrindinės projekto veiklos: vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų rengimas; vietos plėtros strategijos atnaujinimas ir projektinių pasiūlymų atranka: vertinimas, įgyvendinimo stebėsena; vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų bei kompetencijų stiprinimas.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija skirta įgyvendinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, prisidedančią prie socialinės integracijos didinimo, nedarbo mažinimo, darbingų neaktyvių asmenų užimtumo didinimo ir verslumo gebėjimų skatinimo. Įgyvendinant strategiją bus vykdomas numatytų veiksmų administravimas bei siekiama konkrečių Alytaus miestui aktualių tikslų: teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir prieinamumą Alytaus mieste, ir užtikrinti užimtumo ir neformalią verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes.

Projekto įgyvendinimui skirta 34 874,99 Eur. Planuojama projekto pabaiga - 2023 m. sausio mėn.

Vietos plėtros strategija parengta įgyvendinant Alytaus miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimo projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0035, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, valstybės biudžeto ir Alytaus miesto vietos veiklos grupės lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-909 Vietos plėtros strategijų rengimo priemonę.

Alytaus miesto vietos veiklos grupės informacija

Dabar naršo

Dabar svetainėje 172 svečiai ir narių nėra

Kalendorius

Vasaris 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Prisijungimas